Utvikling av maskinløsning for takåsfelling

Utviklingen av verktøy for felling av takåser i tømmervegg har så vidt begynt. Vi har kikket på hvilke verktøy som vil være nødvendige for å løse oppgaven. Verktøy takåsen ser slik ut:

Takåsfres

Sporet i takåsen vil se slik ut:
Utfresing av takås

Vi har også sett på hvordan verktøyet for tilsvarende utfresing i veggstokkene må se ut:

Veggfres.335
Verktøyet blir omtrent slik:

Felling i vegg

Resultatet i veggstokken ser vi her.

Utfresing av 2_stokker
Skjøtekile fra tidligere er forlatt til fordel for «svalehale»-låsing av takåsen.

Veggfres montert.339

Utkast til komplett verktøymodul for utfresing i veggen.